Download brochures

Op deze pagina vindt u een dertiental brochures over werknemers met een specifieke beperking. We hebben deze brochures gemaakt om u een beeld te geven wat het betekent voor het werk als u een werknemer met een bepaalde beperking in dienst heeft.

Voor de ontwikkeling van deze brochures hebben we gebruik gemaakt van de bestaande wetenschappelijke kennis, aangevuld met kennis uit de prakijk van alledag.

Klik op de brochures om deze als PDF-bestand te downloaden.