Over Disworks

Disworks ontwikkelt, implementeert en toetst beleid en uitvoering gericht op het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met beperkingen.

Wij zijn van mening dat mensen met een beperking recht hebben op een volwaardige plek in de samenleving en dus ook op deelname aan het arbeidsproces, overeenkomend met hun mogelijkheden. Om dat recht inhoud te kunnen geven is het van belang dat organisaties die gericht zijn op het vergroten van de arbeidsparticipatie, leren om hun deskundigheid op een zodanige wijze in te zetten dat de arbeidsmogelijkheden van mensen met beperkingen ontwikkeld worden.

Vandaar dat wij vanuit dat perspectief bedrijven, organisaties en instellingen ondersteunen door middel van organisatieontwikkeling, onderzoek en advies om het beleid en de uitvoering gericht op de arbeidsparticipatie van mensen met een functionele beperking te verbeteren. Tevens dragen wij bij aan beleidsontwikkelingen gericht op de vergroting van mensen met beperkingen. Dit kan zijn bij re-integratiebedrijven, zorginstellingen, uitvoeringsorganisaties, maar ook op maatschappelijk beleidsniveau.